Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Służba cywilna

godło1 duze

Dyżury telefoniczne

Lista dyżurów telefonicznych Inspektoratów w Polsce.

 

przejdź do listy

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

Kopytkowo1W dniu 5 listopada 2019 r. w miejscowości Kopytkowo na autostradzie A1 inspektorzy z Oddziału WITD w Starogardzie Gdańskim zatrzymali do kontroli drogowej zespół pojazdów należący do polskiego przewoźnika. Pojazd członowy przewoził kontener.

 

W trakcie kontroli analizie poddane zostały dane cyfrowe zarejestrowane w tachografie oraz na karcie kierowcy. Po analizie danych zarejestrowanych przez kierowcę na karcie i w pamięci tachografu nie stwierdzono naruszeń dotyczących czasu pracy kierowcy. Podczas kontroli inspektor porównał dane z systemu Viatoll z danymi zarejestrowanymi w pamięci tachografu. W wyniku tego sprawdzenia ustalono, iż w dwóch przypadkach kiedy kierowca rejestrował na swojej karcie i w tachografie czas dziennego odpoczynku pojazd był w ruchu i poruszał się płatnym odcinkiem drogi krajowej, co zostało zarejestrowane w systemie Viatoll. Po okazaniu kierowcy ww. danych, kierowca przyznał, że we wskazanych dniach używał magnesu przytwierdzając go do impulsatora. W obu przypadkach kierowca transportował kontenery. Dnia 29.10.2019r. w godzinach 18:07 - 19:49. transport odbywał się na trasie Gdańsk – Elbląg – Gdańsk natomiast dnia 31.10.2019 r. w godzinach 14:36 - 15:00 na trasie Gdańsk – Gdynia. Jak wyjaśnił kierowca użycie magnesu było spowodowane dużą ilością zleceń nadanych przez spedycję. W tym przypadku kierowca używając magnesu w czasie ruchu pojazdu nie rejestrował swojej aktywności oraz przebytej przez pojazd drogi.

Wobec przewoźnika wyciągnięte będą konsekwencje administracyjne przewidziane przepisami ustawy o transporcie drogowym. Kierowca za używanie magnesu został ukarany mandatem karnym. Ponadto do organów ścigania skierowany zostanie wniosek o wszczęcie dochodzenia w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 306a Kodeksu karnego polegającego na zmianie wskazań drogomierza pojazdu mechanicznego. Używanie magnesu w celu zmiany wskazań tachografu w tym w zakresie przebytej przez pojazd drogi zmienia także wskazania drogomierza pojazdu. Tego typu przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

KONTROLE AUTOKARÓW

Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Ponad to autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.