Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Służba cywilna

godło1 duze

Dyżury telefoniczne

Lista dyżurów telefonicznych Inspektoratów w Polsce.

 

przejdź do listy

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

PICT1718W dniu 31 październik 2019 r. w miejscowości Swarożyn na autostradzie A1 inspektorzy z Oddziału WITD w Starogardzie Gdańskim, zatrzymali ciągnik samochodowy z naczepą należący do polskiego przewoźnika. Pojazdem członowym przewożony był stalowy zbiornik.

 

Po zatrzymaniu pojazdów, poproszono kierowcę o okazanie wymaganych dokumentów związanych z kontrolowanym przewozem. Kierowca do kontroli przedstawił także dowody rejestracyjne kontrolowanych pojazdów, chociaż zgodnie z prawem nie musiał okazywać ich do kontroli. Po otrzymaniu dowodu rejestracyjnego naczepy kontrolujący sprawdził, czy numer rejestracyjny i numer VIN z dokumentu odpowiadają numerom umieszczonym na naczepie. Numer rejestracyjny był zgodny, ale nr VIN naczepy nie zgadzał się z numerem wpisanym w dowodzie rejestracyjnym. W toku dalszych czynności inspektor sprawdził nr VIN kontrolowanej naczepy w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Po dokonaniu sprawdzenia okazało się, że kontrolowana naczepa posiada inny numer rejestracyjny, a jej ostatnie okresowe badanie techniczne zostało przeprowadzone w dnia 4 czerwca 2011r. Z systemu CEP pozyskano także informację, iż naczepa została w 2017r. wyrejestrowana przez właściciela pojazdu. Na miejsce kontroli przyjechał właściciel tłumacząc, że nie wiedział, iż naczepa nie posiada ważnych badań technicznych oraz, że tablica rejestracyjna tej naczepy została przełożona z innej. Przedsiębiorca zapomniał również, że naczepę wyrejestrował. Na miejsce kontroli wezwani zostali funkcjonariusze Policji, którzy potwierdzili m.in., że naczepa nie figuruje jako kradziona. Przedsiębiorca dopuszczając taki pojazd do ruchu, który przez ponad 7 lat nie został poddany okresowym badaniom technicznym świadczy o skrajnej nieodpowiedzialności.

PICT1722

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wobec przewoźnika i osoby zarządzającej transportem wszczęto postępowanie administracyjne zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym. Kierowca został ukarany mandatami karnymi. Inspektor wydał zakaz używania pojazdu w ruchu drogowym. Przedsiębiorca zobowiązał się, że z użyciem dźwigu ładunek przeładuje na inną naczepę, natomiast naczepę bez badań przewiezie inną naczepą na teren swojej firmy.

KONTROLE AUTOKARÓW

Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Ponad to autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.