Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Służba cywilna

godło1 duze

Dyżury telefoniczne

Lista dyżurów telefonicznych Inspektoratów w Polsce.

 

przejdź do listy

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

W dniu 01 lutego 2018 roku w Stężycy inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku wraz z przedstawicielem stowarzyszenia, którego celem jest ochrona praw zwierząt Animal Welfare Foundation przeprowadzili kontrolę drogową przewozu drogowego żywych zwierząt. Około godziny 10.30 inspektorzy zatrzymali pojazd polskiego przewoźnika, którym przewożono 80 sztuk trzody chlewnej.

 

 

 

Po sprawdzeniu dokumentów oraz warunków transportowych okazało się, że kierowca nie posiada przy sobie wymaganego dokumentu jakim jest zezwolenie wydawane na podstawie art. art. 4 rozp UE 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań. Dodatkowo zastrzeżenia inspektorów wzbudziła zbyt mała powierzchnia przestrzeni ładunkowej w stosunku do ilości i wagi przewożonych zwierząt oraz brak przegród dzielących na przestrzeni ładunkowej. Z uwagi na naruszenia transportowe na miejsce przyjechał Powiatowy Lekarz Weterynarii, który przejął część postępowania w zakresie odpowiednich warunków transportowych zwierząt przeprowadzał na terenie zakładu, gdzie miały trafić zwierzęta.

W wyniku kontroli kierowca został ukarany mandatami w kwocie 500 zł. za nieokazanie dokumentu transportowego, który powinien towarzyszyć w transporcie zwierząt. Ponadto z w uwagi na niezastosowanie się do znaku B-18 zakaz wjazdu pojazdem o masie rzeczywistej powyżej 8 t. kierowcę ukarano mandatem 500 zł. i 2 pkt karnymi.

 

Ponadto kierowca został przesłuchany w charakterze świadka na okoliczność postępowania w sprawach o wykroczenie dla zarządzającego w firmie za brak wyposażenia w odpowiednie dokumenty oraz dopuszczenie do ruchu pojazdu, który nie spełnia warunków specjalnych - brak przegrody oddzielającej przewożone tuczniki.

 

KONTROLE AUTOKARÓW

Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Ponad to autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.